« Przys 31:8 Księga Przysłów 31:9 Przys 31:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Otwórz usta twoje, skaż, co jest sprawiedliwego, a sądź nędznego i ubogiego.
2.GDAŃSKA.1881Otwórz usta swe, sądź sprawiedliwie, a podejmij się sprawy ubogiego i nędznego.
3.GDAŃSKA.2017Otwórz swe usta, sądź sprawiedliwie i broń sprawy ubogiego i nędzarza.
4.KRAMSTUCKOtwórz swe usta, sądź sprawiedliwie sprawę biednego i uciśnionego.
5.CYLKOWOtwieraj usta twoje, sądź sprawiedliwie, a broń sprawy biednego i uciśnionego.
6.TYSIĄCL.WYD5Rządź uczciwie, usta swe otwórz, osądź uciemiężonych i biednych.
7.BRYTYJKAOtwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość!
8.POZNAŃSKAOtwórz usta swe, sądź sprawiedliwie, bądź obrońcą potrzebującego i ubogiego.
9.WARSZ.PRASKAOtwórz swoje usta i sprawiedliwie wyrokuj, przyznaj rację potrzebującym i biednym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otwieraj twoje usta, sądź sprawiedliwie, broń sprawy biednego i uciśnionego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtwórz swoje usta, wymierzaj sprawiedliwość - sądź zgodnie z prawem ubogich i biednych.