« Przys 4:9 Księga Przysłów 4:10 Przys 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj, synu mój! a przyjmij słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota.
2.GDAŃSKA.1881Słuchaj, synu mój! a przyjmij powieści moje, a rozmnożąć lata żywota.
3.GDAŃSKA.2017Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twojego życia.
4.KRAMSTUCKSłuchaj synu i przyjm moje wyrzeczenia, a one ci pomnożą lata życia.
5.CYLKOWSłuchaj, synu mój, a przyjm mowy moje, a przymnożą ci się lata życia.
6.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a dni się twoje pomnożą.
7.BRYTYJKASłuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata.
8.POZNAŃSKASłuchaj, synu mój, i przyjmij słowa moje, a pomnożą się lata życia twego.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchaj, mój synu, i zapamiętaj me słowa, a one pomnożą lata twego życia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchaj, mój synu i przyjmij moje mowy, a pomnożą ci lata życia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twego życia.