« Przys 4:19 Księga Przysłów 4:20 Przys 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu mój! słuchaj powieści moich, a na wymowy moje nakłoń ucha twego.
2.GDAŃSKA.1881Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho.
4.KRAMSTUCKSynu mój, na moje słowa zważaj, ku moim wyrzeczeniom nakłaniaj swoje ucho.
5.CYLKOWSynu mój, zważ na słowa moje, nakłoń ucho twe ku mowom moim!
6.TYSIĄCL.WYD5Zważaj, synu, pilnie na me słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho.
7.BRYTYJKASynu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!
8.POZNAŃSKASynu mój, bądź uważny na słowa moje, ku mowom moim nakłoń ucha.
9.WARSZ.PRASKASynu mój, wysłuchaj słów moich, nakłoń swego ucha ku pouczeniom moim!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu! Uważaj na moje słowa, nakłoń twe ucho do moich mów!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZwróć uwagę na me słowa, mój synu, nakłoń ucha do moich mów!