« Przys 4:21 Księga Przysłów 4:22 Przys 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żywotem bowiem są tym, którzy je najdują: a zdrowiem wszelkiemu ciału.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
3.GDAŃSKA.2017 bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.
4.KRAMSTUCKAlbowiem życiem są one dla tych, co je znajdują, a dla całego jego ciała - ozdrowieniem.
5.CYLKOWAlbowiem życiem są dla tych, którzy je znaleźli, a dla całego ciała ich zdrowiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo życiem są dla znajdujących je, całego ich ciała lekarstwem.
7.BRYTYJKABo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.
8.POZNAŃSKAŻyciem są bowiem dla tego, który je znajduje, i lekarstwem dla całego ciała jego.
9.WARSZ.PRASKAZapewniają one życie tym, co je przyjęli, i zdrowie całemu ich ciału.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo są życiem dla tych, którzy je znaleźli i zdrowiem dla całego ich ciała.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITbo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.