« Przys 5:1 Księga Przysłów 5:2 Przys 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś srzegł myśli, a wargi twe naukę zachowały. Nie słuchaj chytrości niewieściéj.
2.GDAŃSKA.1881Abyś strzegł ostrożności, a umiejętność aby wargi twoje zachowała.
3.GDAŃSKA.2017Abyś zachował rozwagę i aby twoje wargi strzegły wiedzy.
4.KRAMSTUCKAbyś zachowywał przenikliwość, i aby twe usta przezorność przestrzegały.
5.CYLKOWAbyś zachował rozwagę, a strzegły poznania usta twoje.
6.TYSIĄCL.WYD5trzymając się [wskazań] rozwagi, twe wargi strzec będą wiedzy.
7.BRYTYJKAAbyś zachował mądre rady i aby twoje wargi utrzymały rozwagę.
8.POZNAŃSKAabyś zachował rozwagę, (a wargi twoje strzegły mądrości).
9.WARSZ.PRASKAStaraj się zawsze o roztropność i mądrość niech będzie na twoich ustach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byś zachował rozwagę, a twoje usta strzegły poznania.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChodzi o to, byś zachował rozwagę, a twe wargi pilnowały poznania.