« Przys 7:20 Księga Przysłów 7:21 Przys 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Usidliła go rozmaitą mową, i łagodnością ust przyciągnęła go.
2.GDAŃSKA.1881I nakłoniła go wielą słów swoich, a łagodnością warg swoich zniewoliła go.
3.GDAŃSKA.2017Nakłoniła go mnóstwem swoich słów i zniewoliła go pochlebstwem swoich warg.
4.KRAMSTUCKUwiodła go mnogością swojego wykładu, gładkością swoich warg go porwała.
5.CYLKOWUsilną swą namową uwiodła go; gładkością ust swoich zniewoliła go.
6.TYSIĄCL.WYD5Omamiła go długą namową, pochlebstwem swych ust go uwiodła.
7.BRYTYJKAUwiodła go wielu zwodniczymi słowami; swoją gładką mową usidliła go.
8.POZNAŃSKAKuszącą namową oplatała go, gładkimi wargami zniewoliła go do upadku.
9.WARSZ.PRASKAI tak go kusiła, namawiając długo, i uwodziła zwodniczymi wargami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak go uwiodła usilną swoją namową, zniewoliła go gładkością swoich ust.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg -