« Przys 8:3 Księga Przysłów 8:4 Przys 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O ludzie, do was wołam, a głos mój ku synom człowieczym.
2.GDAŃSKA.1881Na was wołam, o mężowie! a głos mój obracam do synów ludzkich.
3.GDAŃSKA.2017Do was wołam, o mężowie, mój głos kieruję do synów ludzkich.
4.KRAMSTUCKWas, mężowie, wzywam, swój głos do synów człowieczych podnoszę.
5.CYLKOWDo was męże się odzywam; a głos mój do synów ludzkich!
6.TYSIĄCL.WYD5Odzywam się do was, mężowie, was wzywam, synowie ludzcy;
7.BRYTYJKANa was, mężowie, wołam, mój głos zwraca się do synów ludzkich.
8.POZNAŃSKADo was, o śmiertelni, kieruję wołanie i głos mój do synów człowieczych!
9.WARSZ.PRASKAWas, ludzi, wszystkich zapraszam, mój głos kieruję do każdego człowieka!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do was, mężowie, się odzywam; Mój głos kieruję do synów ludzkich!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie, wołam do was, słuchajcie! Synowie ludzcy, oto i mój głos: