« Przys 9:9 Księga Przysłów 9:10 Przys 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Początek mądrości bojaźń Pańska: a umiejętność świętych roztropność.
2.GDAŃSKA.1881Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.
3.GDAŃSKA.2017Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza o tym, co święte, to rozum.
4.KRAMSTUCKPoczątkiem mądrości jest bogobojność a poznawanie Najświętszego - to rozum.
5.CYLKOWPoczątkiem mądrości jest bojaźń Wiekuistego, a poznawanie Świętego rozwagą.
6.TYSIĄCL.WYD5Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem - poznanie Świętego.
7.BRYTYJKAPoczątkiem mądrości jest bójaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum,
8.POZNAŃSKABojaźń Jahwe to początek mądrości, a rozum to wiedza Świętego.
9.WARSZ.PRASKABojaźń Boża jest początkiem mądrości, a wiedza o Świętym – to roztropność prawdziwa!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Początkiem mądrości jest bojaźń WIEKUISTEGO, a rozwagą poznawanie Świętego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoczątkiem mądrości jest bojaźń PANA, poznanie Świętego - oto rozum!