« Przys 9:14 Księga Przysłów 9:15 Przys 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby wołała mijających drogą, a idących drogą swoją:
2.GDAŃSKA.1881Aby wołała na idących drogą, którzy prosto idą ścieszkami swemi, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Aby wołać na przechodzących, którzy idą prosto swoimi ścieżkami:
4.KRAMSTUCKaby przywoływać przechodzących tą drogą, którzy prostą postępują koleją.
5.CYLKOWAby przyzywać przechodzących drogą, którzy prosto po ścieżkach swoich postępują:
6.TYSIĄCL.WYD5by wołać na przechodzących drogą, na tych, co idą prostymi ścieżkami:
7.BRYTYJKAWołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami:
8.POZNAŃSKAaby zapraszać przechodniów, tych, którzy kroczą prosto swoją drogą:
9.WARSZ.PRASKAi zaprasza wszystkich przechodniów, tych, co idą własnymi drogami:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by przywoływać tych, którzy przechodzą drogą, a chodzą prosto po swoich ścieżkach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi woła do przechodzących drogą, kroczących przed siebie ścieżkami: