« Przys 9:1 Księga Przysłów 9:2 Przys 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiarowała ofiary swoje, roztworzyła wino i stół swój wystawiła.
2.GDAŃSKA.1881Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała;
3.GDAŃSKA.2017Zabiła swoje bydło, zmieszała wino i zastawiła stół;
4.KRAMSTUCKZarznęła swe bydło, nalała swoje wino i zupełnie przyrządziła swój stół.
5.CYLKOWPrzyrządziła swe mięsiwo, zmieszała swe wino; zastawiła też i stół swój.
6.TYSIĄCL.WYD5nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół.
7.BRYTYJKAZabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół,
8.POZNAŃSKAzabiła swoje bydło, zaprawiła wino i zastawiła stół.
9.WARSZ.PRASKAZabiła swoje bydło, zmieszała wina i stoły nakryła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyrządziła Swoje mięsiwo oraz zmieszała Swoje wino; zastawiła także Swój stół.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzygotowała mięso, przyprawiła wino, zastawiła stół