« Przys 9:3 Księga Przysłów 9:4 Przys 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli kto jest maluczkim, niechaj przyjdzie do mnie.
2.GDAŃSKA.1881Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupich mówi:
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi; a do nierozumnego mówi:
4.KRAMSTUCK"Kto nierozważny, niechaj tu wejdzie, kto nierozumny" mówi do niego:
5.CYLKOWKto bezrozumny? niechaj wstąpi tu! A kto bezmyślny do tego powiada:
6.TYSIĄCL.WYD5Prostaczek niech tutaj przyjdzie! Do tego, komu brak rozumu, mówiła:
7.BRYTYJKAKto niedoświadczony, niech tu wejdzie! Do nierozumnego mówi:
8.POZNAŃSKAKto niedoświadczony, niechaj tu przybywa! A do człowieka pozbawionego rozumu mówi:
9.WARSZ.PRASKAWszyscy niedoświadczeni niech do mnie przyjdą. Do niedość rozsądnych zaś tak mówiła:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto bezrozumny niech tu wejdzie! A kto bezmyślny, do tego powiada:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto prosty, niech do mnie wejdzie! Tym zaś, którym brakuje rozumu, mówi: