« Przys 31:31 Księga Koheleta 1:1 Koh 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowa Ekklesiasta, syna Dawidowego, króla Jerozolimskiego.
2.GDAŃSKA.1881Słowa kaznodziei, syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jerozolimie.
4.CYLKOWSłowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie.
5.TYSIĄCL.WYD5Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem.
6.BRYTYJKASłowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKASłowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKASłowa króla jerozolimskiego Koheleta, syna Dawida.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowa Koheleta króla w Jeruszalaim, potomka Dawida.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jerozolimie.