« Koh 12:13 Księga Koheleta 12:14 PnP 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystko, co się dzieje, przywiedzie Bóg na sąd, za każdy występek lub dobry lub zły, ono będzie.
2.GDAŃSKA.1881Ponieważ każdy uczynek, i każdą rzecz tajną, lub dobrą, lub złą, Bóg na sąd przywiedzie.
3.GDAŃSKA.2017Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą.
4.CYLKOWBo wszelki czyn przywiedzie Bóg na sąd, który przychodzi na wszystko co tajne, czy to dobre czy złe.
5.TYSIĄCL.WYD5Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte: czy dobre było, czy złe.
6.BRYTYJKABóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.
7.POZNAŃSKABóg przywiedzie bowiem każdy uczynek przed sąd, wszystko, co utajone: i dobre, i złe.
8.WARSZ.PRASKAPod sąd Boży będzie bowiem poddane wszelkie działanie i wszystkie sprawy najbardziej ukryte, zarówno dobre, jak i złe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem każdy czyn i wszystko, co jest tajne, Bóg przyprowadzi na sąd czy dobre, czy też złe.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą - czy to dobrą, czy złą.
11.TOR.PRZ.Gdyż Bóg każdy czyn przywiedzie na sąd, który odbędzie się nad każdą sprawą ukrytą – czy to dobrą, czy złą.