« Koh 12:1 Księga Koheleta 12:2 Koh 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Póki się nie zaćmi słońce i światło i księżyc i gwiazdy, i póki się nie wrócą po dżdżu obłoki.
2.GDAŃSKA.1881Pierwej niż się zaćmi słońce, i światło, i miesiąc i gwiazdy, a nawrócą się obłoki po dżdżu.
3.GDAŃSKA.2017Zanim zaćmią się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu.
4.CYLKOWZanim jeszcze słońce się zaćmi i światło i księżyc i gwiazdy, a chmury po deszczu znów powrócą.
5.TYSIĄCL.WYD5zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu;
6.BRYTYJKAZanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu,
7.POZNAŃSKAzanim zaćmi się słońce i światło, i księży c, i gwiazdy, a chmury znowu powrócą po deszczu;
8.WARSZ.PRASKAKiedy zaćmi się słońce i światło, księżyc i gwiazdy, a po deszczu znów nadejdą chmury;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zanim jeszcze zaćmi się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a po deszczu znowu powrócą chmury.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd, i wrócą chmury po deszczu;