« Koh 12:3 Księga Koheleta 12:4 Koh 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zawrą wrota na ulicę w poniżeniu głosu mielącéj: i powstaną na głos ptaszy, i ogłuszeją wszystkie córki śpiewania.
2.GDAŃSKA.1881I zawrą się drzwi z dworu z słabym głosem mełcia; i powstanie na głos ptaszy, i ustaną wszystkie córki śpiewające.
3.GDAŃSKA.2017I zamkną się drzwi na ulicę, gdy odgłos mielenia osłabnie, gdy będzie się wstawać na głos ptaków i przycichną wszystkie córki śpiewające.
4.CYLKOWI zawierają się drzwi ku ulicy, przy uciszającym się klekocie młyna, gdy się każdy zrywa na szczebiot ptaka, a wszystko co do śpiewu służy przytłumione jest.
5.TYSIĄCL.WYD5i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną;
6.BRYTYJKAGdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho,
7.POZNAŃSKAgdy zawrą się wrota na ulicę, gdy głos żaren przycichnie, gdy wstawać się będzie z [pierwszym] śpiewem ptaka, gdy głosy śpiewaczek umilkną;
8.WARSZ.PRASKAI zaryglują wszystkie wyjścia z domów, gdy odgłos młyna ustanie, ptaki przestaną śpiewać i wszystkie pieśni ucichną.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy przy coraz cichszym klekocie młyna zamykają się drzwi na ulicę, każdy się zrywa na szczebiot ptaka i przytłumione jest wszystko, co służy do śpiewania.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITzanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, przycichnie odgłos młyna, wybudzać zacznie nawet głos ptaka, a dźwięki pieśni zaczną dochodzić przytępione.