« Koh 4:13 Księga Koheleta 4:14 Koh 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Że czasem drugi z więzienia i z oków wychodzi na królestwo: a drugi urodziwszy się królem, zostawa żebrakiem.
2.GDAŃSKA.1881Bo ów z więzienia wychodzi, aby królował, a ten i w królestwie swojem zubożeć może.
3.GDAŃSKA.2017Bo tamten wychodzi z więzienia, aby królować, a ten urodzony w swoim królestwie zubożeje.
4.CYLKOWBo ów z więzienia wyszedł, a królem został, jakkolwiek w państwie tegoż ubogim się urodził.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyszedł z więzienia, aby królować, a zdobył godność królewską, choć urodził się biedny.
6.BRYTYJKABo, wyszedłszy z więzienia, został królem, chociaż urodził się ubogim, gdy królem był tamten.
7.POZNAŃSKABo ten oto wychodzi z więzienia, by panować, chociaż za panowania tamtego urodził się biedakiem.
8.WARSZ.PRASKAMłodzieniec został zwolniony z więzienia i obwołany królem, chociaż ubogi przyszedł na ten świat, kiedy inny już sprawował rządy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tamten wyszedł z więzienia i został królem, choć urodził się ubogim w jego państwie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, wyszedł z więzienia, by wstąpić na tron. Tak, w swym królestwie urodził się biedny.