« PnP 1:14 Księga Pieśń nad Pieśniami 1:15 PnP 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:14) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja! otoś ty jest piękna: oczy twoje jako gołębice.
2.GDAŃSKA.1881O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.
3.GDAŃSKA.2017O jaka ty jesteś piękna, moja umiłowana! O jaka ty jesteś piękna! Twoje oczy są jak oczy gołębicy.
4.CYLKOWO jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna! Oczy twoje niby oczy gołębicy.
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubieniec}: O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice!
6.BRYTYJKAJakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna! Twoje oczy są jak gołąbki.
7.POZNAŃSKAO, jakżeś piękna, przyjaciółko moja! O, jakżeś piękna! Oczy twoje są jak gołębice!
8.WARSZ.PRASKAJakże piękna jesteś, umiłowana moja, jakże jesteś piękna! Oczy twoje są jak gołębice. Oblubienica:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, jakaś ty piękna, moja przyjaciółko; o, jakaś ty piękna! Twoje oczy jak oczy gołębicy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJakże jesteś piękna, o najdroższa! Jakże piękna - z oczami jak gołąbki.
11.TOR.PRZ.O, jakaś ty piękna, moja przyjaciółko! O, jakaś ty piękna! Twoje oczy jak gołąbki.