« PnP 1:5 Księga Pieśń nad Pieśniami 1:6 PnP 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:5) Nie patrzajcie na mię, żem jest śmiada; bo mię opaliło słońce: synowie matki mojéj walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach: winnice mojéj nie strzegłam.
2.GDAŃSKA.1881Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada; bo mię opalilo słonce.Synowie matki mojej rozpaliwszy się przeciwko mnie, postanowili mię, abym strzegła winnic; a winnicy mojej, którąm miała, nie strzegłam.
3.GDAŃSKA.2017Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic; a mojej własnej winnicy nie ustrzegłam.
4.CYLKOWNie baczcie, żem tak śniada, że mnie słońce opaliło. Synowie matki mojej wspłonęli gniewem na mnie; ustanowili mnie dozorczynią winnic - własnej winnicy mojej nie dozorowałam!
5.TYSIĄCL.WYD5Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.
6.BRYTYJKANie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce! Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy.
7.POZNAŃSKANie patrzcie na mnie, że jestem śniada - to słońce mnie opaliło. Synowie matki mojej, pałając gniewem przeciwko mnie, postawili mnie na straży winnic, (mojej własnej winnicy strzec nie mogłam).
8.WARSZ.PRASKANie zważajcie na to, żem śniada; to słońce tak mnie opaliło. Rozgniewali się na mnie mojej matki synowie i wysłali mnie, żebym pilnowała winnic. Ale ja nie dopilnowałam mojej własnej winnicy!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zwracajcie uwagi, że jestem taka śniada, bo opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozpalili się na mnie gniewem, ustanowili mnie dozorczynią winnic a mojej własnej winnicy nie strzegłam.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJestem śniada - coś dziwnego? Przyglądało mi się słońce. Wszystko przez tych moich braci! Gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic - nie upilnowałam jednak swojej.
11.TOR.PRZ.Nie patrzcie na mnie, że jestem pociemniała, bo opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, ustanowili mnie strzegącą winnic; winnicy należącej do mnie – nie ustrzegłam.