« PnP 1:6 Księga Pieśń nad Pieśniami 1:7 PnP 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:6) Oznajmijże mi, którego miłuje dusza moja, kędy pasiesz? kędy odpoczywasz w południe? abych się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.
2.GDAŃSKA.1881Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz? gdzie trzodzie dajesz odpoczywać w południe? albowiem przeczżebym miała być jako obłąkana przy trzodach towarzyszów twoich?
3.GDAŃSKA.2017Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie wypasasz, gdzie dajesz swojej trzodzie odpocząć w południe. Czemu bowiem mam być jak błądząca przy trzodach twoich towarzyszy?
4.CYLKOWDaj mi znać, o ty, którego umiłowała dusza moja: gdzie pasiesz, gdzie dajesz odpoczywać trzodzie swej w południe? Bo czemuż mam się błąkać jako zakwefiona przy stadach towarzyszy twoich?
5.TYSIĄCL.WYD5O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy.
6.BRYTYJKAPowiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad twoich towarzyszy?
7.POZNAŃSKAPowiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz [swoją trzodę], gdzie dajesz jej odpocząć w południe, bo czemuż mam być jak błądząca przy trzodach twych towarzyszy?
8.WARSZ.PRASKAPowiedz mi tedy, ty, którego moje serce miłuje: powiedz mi – gdzie pasiesz swe stada i gdzie prowadzisz je na odpoczynek w południową porę, żebym już nie musiała się błąkać, obchodząc wokół stada twych przyjaciół. Chór:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Daj mi znać, o ty, którego umiłowała moja dusza; gdzie pasiesz? Gdzie w południe dajesz odpoczywać twej trzodzie? Czemuż mam się błąkać z zakrytą twarzą przy stadach twych towarzyszy?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjaw mi, mój najdroższy, gdzie pasiesz? Gdzie postój zarządzasz w południe? Dlaczego jak ta z zasłoniętą twarzą mam krążyć przy stadach twoich towarzyszy?
11.TOR.PRZ.Powiedz mi ty, którego umiłowała moja dusza, gdzie wypasasz? Gdzie dajesz spocząć trzodzie w południe. Bo dlaczego mam być jak ta zasłonięta przy trzodach twoich towarzyszy?