« PnP 2:5 Księga Pieśń nad Pieśniami 2:6 PnP 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obłapi mię.
2.GDAŃSKA.1881Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obłapia mię.
3.GDAŃSKA.2017Jego lewa ręka pod moją głową, a jego prawa ręka mnie obejmuje.
4.CYLKOWLewica jego spoczywa pod głową moją, a prawica jego mnie pieści.
5.TYSIĄCL.WYD5Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie.
6.BRYTYJKAJego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie.
7.POZNAŃSKALewica jego spoczywa pod moją głową, a jego prawica mnie obejmuje.
8.WARSZ.PRASKAPołożył mi lewą rękę na głowie, a prawą ręką mnie objął. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego lewica spoczywa pod moją głową, zaś jego prawica mnie pieści.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLewą rękę włóż pod moją głowę, a twoja prawa niech mnie pieści.
11.TOR.PRZ.Jego lewa ręka jest pod moją głową, a jego prawa ręka mnie obejmuje.