« PnP 3:3 Księga Pieśń nad Pieśniami 3:4 PnP 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Maluczko odszedłszy od nich, nalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Poimałam go i nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojéj i do komory rodzicielki mojéj.
2.GDAŃSKA.1881A gdym maluczko odeszła od nich, zarazem znalazła tego, którego miłuje dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojej, i do pokoju rodzicielki mojej.
3.GDAŃSKA.2017A gdy ledwie od nich odeszłam, zaraz znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki.
4.CYLKOWAle zaledwiem ich minęła, znalazłam tego, którego umiłowała dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę, póki go nie zawiodę do domu matki mojej, do komnaty rodzicielki mojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki.
6.BRYTYJKALedwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki.
7.POZNAŃSKAZaledwie od nich odeszłam, odnalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Objęłam go i nie puszczę, (dopóki nie wprowadzę go do domu mej matki, do mieszkania tej, która mnie urodziła).
8.WARSZ.PRASKAI kiedy ich minęłam, znalazłam tego, którego miłuje me serce. Pochwyciłam go i już go nie puszczę, dopóki go nie zaprowadzę do domu mojej matki, do komnaty tej, która mnie poczęła. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zaledwie ich minęłam znalazłam tego, którego umiłowała moja dusza. Uchwyciłam się go i nie puszczę, aż go nie zaprowadzę do domu mojej matki, do komnaty mojej rodzicielki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ledwie od nich odeszłam, sama go znalazłam. Chwyciłam go - i nie puszczę. Wprowadzę go do domu mej matki, do pokoju mojej rodzicielki.
11.TOR.PRZ.Zaledwie minęłam ich, wtedy znalazłam tego, którego miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż wprowadzę go do domu mojej matki i do pokoju tej, która mnie poczęła.