« PnP 3:11 Księga Pieśń nad Pieśniami 4:1 PnP 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O jakóżeś piękna, przyjaciółko moja! o jakóżeś piękna! oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jako stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.
2.GDAŃSKA.1881O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna! Oczy twoje jako oczy gołębicy między kędzierzami twemi; włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad.
3.GDAŃSKA.2017O jaka ty jesteś piękna, moja umiłowana! O jaka ty jesteś piękna! Twoje oczy między twymi kędziorkami są jak oczy gołębicy; twoje włosy są jak stado kóz, które widać na górze Gileadu.
4.CYLKOWO, jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! Oczy twoje niby oczy gołębicy z poza zasłony twojej. Sploty twoje jako stado kóz ześlizgujących się z góry Gilead.
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubieniec}: O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu.
6.BRYTYJKAO, jakże jesteś piękna, moja, przyjaciółko, o, jakże jesteś piękna! Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony; twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu.
7.POZNAŃSKAO, jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o, jakżeś piękna! Twoje oczy zza twej zasłony są [jak] gołębice! Twoje włosy jak stado kóz zstępujących z gór Gileadu.
8.WARSZ.PRASKAJakaż ty piękna jesteś, umiłowana moja, jaka jesteś piękna! Twoje oczy wyglądają jak dwie gołębice spoza zasłony! Twoje włosy – jak stado kozic, co skaczą na zboczach Gileadu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, jaka ty jesteś piękna, moja przyjaciółko; o, jakaś ty piękna! Twoje oczy jak oczy gołębicy spoza twego welonu. Twoje sploty jak stado kóz, które się ześlizguje z góry Gileat.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJakże jesteś piękna, najdroższa! O, jak piękna! Twoje oczy - to gołąbki, które patrzą zza zasłony! Twoje włosy - to stado kóz schodzących z gór Gileadu.
11.TOR.PRZ.O, jaka ty jesteś piękna, moja przyjaciółko! O, jaka ty jesteś piękna! Twoje oczy – jak gołębie spoza twojej zasłony! Twoje włosy – jak stado kóz, zstępujących z góry Gilead.