« PnP 4:16 Księga Pieśń nad Pieśniami 5:1 PnP 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niech przyjdzie miły mój do ogroda swego, a niech je owoce jabłek jego. Przyszedłem do ogroda mego, siostro moja, oblubienico! zebrałem mirrhę moje z wonnemi ziołami memi: jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem mojem. Jedzcież przyjaciele! i pijcie a popijcie się, najmilsi!
2.GDAŃSKA.1881Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico moja! zbieram myrrę moję z rzeczami wonnemi mojemi; jem plastr mój z miodem moim, piję wino moje z mlekiem mojem. Jedzcież, przyjaciele! pijcie, a pijcie dostatkiem, mili moi!
3.GDAŃSKA.2017Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, moja oblubienico. Zbierałem moją mirrę z moimi wonnościami; zjadłem mój plaster z moim miodem, piję moje wino z moim mlekiem. Jedzcie, przyjaciele, pijcie, a pijcie obficie, moi mili.
4.CYLKOWWszedłem do ogrójca mego, siostro moja, narzeczono: zebrałem myrrę moję wraz z balsamem moim, spożyłem plastr mój wraz z miodem moim, wypiłem wino wraz z mlekiem mojem: Jedzcie towarzysze! pijcie i upijcie się przyjaciele!
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubieniec}: Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcie, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdrożsi!
6.BRYTYJKAWszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością!
7.POZNAŃSKAWszedłem do mego ogrodu, siostro moja, zrywałem moją mirrę wraz z moim balsamem. Spożywam mój plaster z miodem moim, piję moje wino i moje mleko. (Pożywajcie, przyjaciele, pijcie i upajajcie się miłością).
8.WARSZ.PRASKAWchodzę do mego ogrodu, siostro moja, oblubienico moja, zbieram moją mirrę i różne balsamy, posilam się plastrem mojego miodu, piję moje wino i mleko. Jedzcie, przyjaciele i pijcie, upajajcie się, moi umiłowani! Oblubienica:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro i narzeczono; zebrałem swoją mirrę razem z moim balsamem, zjadłem mój plaster z moim miodem, wypiłem wino wraz z moim mlekiem. Jedźcie towarzysze! Pijcie i upijcie się przyjaciele!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszedłem do mojego ogrodu, jedyna, panno młoda, zerwałem moją mirrę razem z moim balsamem, zjadłem mój plaster razem z moim miodem, wypiłem moje wino razem z moim mlekiem. Syćcie się, zakochani! Pijcie bez pamięci, kochankowie!
11.TOR.PRZ.Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, moja oblubienico. Zbierałem moją mirrę z moimi wonnościami; zjadłem mój plaster razem z moim miodem, piję moje wino z moim mlekiem. Jedzcie, przyjaciele, pijcie i upajajcie się, moi umiłowani.