« PnP 5:10 Księga Pieśń nad Pieśniami 5:11 PnP 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głowa jego złoto najlepsze: włosy jego jako latorośli palmowe, czarne jako kruk.
2.GDAŃSKA.1881Głowa jego jako bryła szczerego złota; włosy jego kędzierzawe, czarne jako kruk;
3.GDAŃSKA.2017Jego głowa jest jak najczystsze złoto; jego kędziory faliste, czarne jak kruk.
4.CYLKOWGłowa jego jako bryła szczerozłota, włosy jego kędzierzawe, czarne jako kruk.
5.TYSIĄCL.WYD5Głowa jego - najczystsze złoto, kędziory jego włosów to kiście [winogron], czarne jak kruk.
6.BRYTYJKAJego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk.
7.POZNAŃSKAGłowa jego - to złoto, złoto najszlachetniejsze; jego kędziory są [jak] gałęzie palmowe, czarne jak kruk;
8.WARSZ.PRASKAGłowę ma ze złota, ze złota szczerego, pukle jego włosów jak gałęzie palmy, czarne są jakby kruki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego głowa jak bryła szczerozłota, a jego włosy kędzierzawe, czarne jak kruk.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJego głowa przypomina szczere złoto, jego kędziory to kruczoczarne loki.
11.TOR.PRZ.Jego głowa jest jak najczystsze złoto; jego kędziory to loki, czarne niczym kruk.