« PnP 5:4 Księga Pieśń nad Pieśniami 5:5 PnP 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstałam, abym otworzyła miłemu memu, ręce moje kapały mirrhą, a palce moje były pełne mirrhy co najwyborniejszéj.
2.GDAŃSKA.1881I wstałam, abym otworzyła miłemu memu, a oto z rąk mych kapała myrra, a z palców moich myrra ciekąca na rękojeść zawory.
3.GDAŃSKA.2017Wstałam, aby otworzyć mojemu umiłowanemu, a oto z moich rąk kapała mirra, z moich palców mirra spływała na uchwyt zasuwy.
4.CYLKOWWstałam, aby otworzyć lubemu mojemu, podczas gdy ręce moje kapały myrrą, a palce moje myrrą samościekłą na rękojeść zawory.
5.TYSIĄCL.WYD5Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a ręce moje ociekały mirrą, palce moje mirrą spływającą - na uchwyt zasuwy.
6.BRYTYJKAWstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy.
7.POZNAŃSKAWstałam, by otworzyć memu umiłowanemu, i dłonie moje zaczęły ociekać mirrą, a z palców moich spływała mirra na uchwyt zasuwy.
8.WARSZ.PRASKAWstałam więc, by otworzyć umiłowanemu, mirra kapała z rąk moich, najświeższa mirra spływa mi po palcach i spada aż na rygle bramy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstałam, by mojemu lubemu otworzyć, a me ręce kapały mirrą, zaś na rękojeść zasuwy, z mych palców kapała mirra samościekła.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWstałam, aby otworzyć memu ukochanemu, z rąk kapała mi mirra, mirra spływała mi z palców wprost na zapadki zamka.
11.TOR.PRZ.Wstałam ja, by otworzyć mojemu umiłowanemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców mirra spływała na uchwyt zasuwy.