« PnP 5:5 Księga Pieśń nad Pieśniami 5:6 PnP 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu: ale on był odszedł i minął. Dusza moja roztopiła się, gdy mówił: szukałam, a nie nalazłam go: wołałam, a nie odpowiedział mi.
2.GDAŃSKA.1881Otworzyłam miłemu memu; ale miły mój już był odszedł i minął. Omdlałam była na głos jego; szukałam go, alem go nie znalazła; wołałam go, ale mi się nieozwał.
3.GDAŃSKA.2017Otworzyłam mojemu umiłowanemu, lecz mój umiłowany już odszedł i zniknął. Moja dusza zasłabła na jego głos. Szukałam go, ale nie znalazłam, wołałam go, ale mi nie odpowiedział.
4.CYLKOWOtworzyłam lubemu mojemu, ale luby mój już był odszedł i znikł. Dech mój się zaparł gdy mówił, szukałam go, alem nie znalazła; wołałam go, ale nie dał mi odpowiedzi.
5.TYSIĄCL.WYD5Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł, oddalił się; życie ze mnie uszło z jego powodu. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz mi nie odpowiedział.
6.BRYTYJKAOtworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł; Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam, wołałam go, lecz mi się nie odezwał.
7.POZNAŃSKAOtworzyłam memu umiłowanemu, lecz umiłowany mój odszedł i zniknął. Życie ze mnie uchodziło, (gdy mówił). Szukałam go, ale nie znalazłam; wołałam go, ale mi nie odpowiedział.
8.WARSZ.PRASKAI otworzyłam umiłowanemu, a gdy się odwróciłam, już go nie było! Jego zniknięcie odebrało mi oddech. Szukałam go, lecz nie mogłam go znaleźć, wołałam go, lecz się nie odzywał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otworzyłam mojemu lubemu, lecz mój luby już odszedł i znikł. Kiedy mówił zabrakło mi tchu; szukałam go, ale go nie znalazłam; wołałam go, lecz nie dał mi odpowiedzi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtworzyłam mu wreszcie, lecz on już zawrócił, odszedł! Uchodziła ze mnie dusza, kiedy mówił. Szukałam go - nie znalazłam. Wołałam, lecz mi nie odpowiedział!
11.TOR.PRZ.Otworzyłam ja mojemu umiłowanemu, lecz mój umiłowany już odszedł i zniknął. Moja dusza uchodziła ze mnie, kiedy mówił. Szukałam go – ale nie znalazłam, wołałam go – ale mi nie odpowiedział.