« PnP 5:6 Księga Pieśń nad Pieśniami 5:7 PnP 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Naleźli mię stróżowie, co chodzą po mieście: ubili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróżowie murów.
2.GDAŃSKA.1881Natrafili mię stróże, co chodzą po mieście; ubili mię, zranili mię, wzięli i płaszcz mój ze mnie stróże murów.
3.GDAŃSKA.2017Znaleźli mnie strażnicy, którzy obchodzili miasto; pobili mnie i zranili, strażnicy murów zabrali mi zasłonę.
4.CYLKOWNapotkali mnie stróże, krążący po mieście: bili mnie, zranili; zabrali mi i szal mój stróże murów.
5.TYSIĄCL.WYD5Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, zbili i poranili mnie, płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów.
6.BRYTYJKASpotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto; pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów.
7.POZNAŃSKASpotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie i zranili, zabrali mi wierzchnią suknię strażnicy murów.
8.WARSZ.PRASKAI spotkali mnie strażnicy, obchodzący miasto dokoła, pobili mnie i poranili, i zdarli ze mnie szaty owi nadzorcy miejskich murów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napotkali mnie stróże, którzy krążyli po mieście; bili mnie i zranili; stróże murów zabrali mi także mój szal.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZnaleźli mnie za to stróże obchodzący miasto - pobili mnie, zranili, zdarli mi zasłonę ci stróże z miejskich murów.
11.TOR.PRZ.Znaleźli mnie strażnicy krążący po mieście; pobili mnie, zranili mnie i zdarli mi zasłonę, ci strzegący murów.