« PnP 6:10 Księga Pieśń nad Pieśniami 6:11 PnP 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:10) Stąpiłem do ogroda orzechowego, abym oglądał jabłka na dolinach i obaczył, jeźli zakwitła winnica, a jeźli zrodziły jabłka granatowe.
2.GDAŃSKA.1881(6:10) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, abym oglądała owoce rosnące w dolinach; abym obaczyła, jeźli kwitną winne macice, a wypuszczająli pączki jabłonie granatowe.
3.GDAŃSKA.2017Zeszłam do ogrodu orzechów, aby patrzeć na owoce rosnące w dolinach, by zobaczyć, czy winorośl kwitnie i czy granaty wypuszczają pączki.
4.CYLKOWDo ogrodu orzechowego zstąpiłam, by napawać się świeżymi pędami doliny, aby zobaczyć, czy rozwinął się winograd, czy rozkwitły granaty.
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubienica}: Zeszłam do ogrodu orzechowego, by podziwiać świeżą zieleń doliny, by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny, czy w kwieciu są już granaty.
6.BRYTYJKAZstąpiłem do ogrodu orzechowego, aby zobaczyć młode pędy w dolinie, aby zobaczyć, jak kwitnie szczep winny, jak pączkują drzewa granatu.
7.POZNAŃSKAZstąpiłem do orzechowego ogrodu, by obejrzeć świeże zawiązki owoców w dolinie, by zobaczyć, czy krzew winny okrył się już kwieciem, czy zawiązały się już pączki granatów.
8.WARSZ.PRASKAZeszłam do orzechowego gaju, by popatrzeć jak świeża zieleń pokrywa dolinę; by zobaczyć, czy już krzew winny rozkwita i czy kwitną już drzewa granatu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zeszłam do orzechowego ogrodu, by napawać się świeżymi pędami doliny; by zobaczyć, czy się rozwinęła winnica i czy rozkwitły granaty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZstąpiłem do ogrodu orzechowego, by zobaczyć młode pędy w dolinie, by zobaczyć, czy kwitnie winorośl i czy pączkują drzewa granatu.
11.TOR.PRZ.Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, by zobaczyć zielone pędy w dolinie, by zobaczyć, czy winorośl zakwitła, czy rozkwitły granaty.