« PnP 6:2 Księga Pieśń nad Pieśniami 6:3 PnP 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:2) Ja miłemu memu, a mnie miły mój, który się pasie między liliami.
2.GDAŃSKA.1881(6:2) Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój, który pasie między lilijami.
3.GDAŃSKA.2017Ja należę do mego umiłowanego, a mój umiłowany należy do mnie; pasie on wśród lilii.
4.CYLKOWJam jest lubego mego, a luby jest mój, on, który pasie między liljami.
5.TYSIĄCL.WYD5Jam miłego mego, a mój miły jest mój, on [stado swoje] pasie wśród lilii.
6.BRYTYJKAJa należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie.
7.POZNAŃSKAJa należę do umiłowanego, a umiłowany mój do mnie, to on, który pasie pomiędzy liliami.
8.WARSZ.PRASKAJa należę do mego umiłowanego, a umiłowany – do mnie. Pasie on swoje stado pomiędzy liliami. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem mego lubego a luby jest mój; ten, co pasie między liliami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNależę do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie, gdy razem pasiemy się wśród lilii.
11.TOR.PRZ.Ja należę do mojego umiłowanego, a mój umiłowany należy do mnie; wypasający mnie wśród lilii.