« PnP 7:9 Księga Pieśń nad Pieśniami 7:10 PnP 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ja miłemu memu, a do mnie żądza jego.
2.GDAŃSKA.1881Jam jest miłego mego, a do mnie jest rządza jego.
3.GDAŃSKA.2017Ja należę do mojego umiłowanego i do mnie zwraca się jego pożądanie.
4.CYLKOW(7:11) Jam jest oblubieńca mego, a ku mnie pożądliwość jego.
5.TYSIĄCL.WYD5(7:11) {Oblubienica}: Jam miłego mego i ku mnie zwraca się jego pożądanie.
6.BRYTYJKA(7:11) Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie.
7.POZNAŃSKA(7:11) Ja należę do umiłowanego i do mnie zwraca on swoje pożądanie.
8.WARSZ.PRASKA(7:11) Ja należę do umiłowanego, a on tylko mnie pożąda.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:11) Ja jestem oblubienicą mojego i ku mnie jego pożądliwość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:11) Cała należę do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie.
11.TOR.PRZ.Ja należę do mojego umiłowanego i ku mnie zwraca się jego pożądanie.