« PnP 7:1 Księga Pieśń nad Pieśniami 7:2 PnP 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pępek twój jako czasza toczona, która nigdy nie jest bez napoju: brzuch twój jako bróg pszenice osadzony liliami.
2.GDAŃSKA.1881Pępek twój jako czasza okrągła, która nie jest bez napoju; brzuch twój jest jako bróg pszenicy osadzony lilijami.
3.GDAŃSKA.2017Twój pępek jest jak okrągła czasza, której nie brakuje napoju. Twój brzuch jest jak stóg pszenicy okolony liliami.
4.CYLKOW(7:3) Łono twoje jako czasza okrągła, pełna napoju wonnego; żywot twój jako bróg pszenicy ogrodzony liljami.
5.TYSIĄCL.WYD5(7:3) Łono twe - jak czasza okrągła, niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego! Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna okolony wiankiem lilii.
6.BRYTYJKA(7:3) Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina! Twoje ciało to stóg pszenicy, okolony liliami.
7.POZNAŃSKA(7:3) Łono twoje to okrągła czasza, [gdzie] nie brakuje korzennego wina! Brzuch twój jest jak stóg pszeniczny okolony liliami.
8.WARSZ.PRASKA(7:3) Twoje łono – jak okrągła czara. Niech nie zbraknie w niej nigdy korzennego wina! Brzuch twój – jak stos pszenicznego ziarna, otoczony dokoła liliami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:3) Centrum twojego łona jak okrągła czasza, pełna wonnego napoju; twój brzuch jak bróg pszenicy ogrodzony liliami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:3) Twoje łono jest krągłe jak czasza, oby w niej nigdy nie zabrakło wina! Twoja talia jest jak snopek pszenicy, okolony wianuszkiem lilii.
11.TOR.PRZ.Twoje łono jest jak okrągła czasza, nie zabraknie w niej trunku. Twój brzuch jest jak stóg pszenicy okolony liliami.