« PnP 7:3 Księga Pieśń nad Pieśniami 7:4 PnP 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szyja twoja jako wieża z kości słoniowéj: oczy twoje jako sadzawki w Hezebonie, które są przy bramie córki mnóstwa: nos twój jako wieża Libańska, która patrzy ku Damaszkowi.
2.GDAŃSKA.1881Szyja twoja jako wieża z kości słoniowych; oczy twoje jako sadzawki w Hesebon podle bramy Batrabim; nos twój jako wieża na Libanie, która patrzy ku Damaszkowi.
3.GDAŃSKA.2017Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej; twoje oczy jak sadzawki Cheszbonu przy bramie Bat-Rabbim; twój nos jak wieża Libanu zwrócona w stronę Damaszku.
4.CYLKOW(7:5) Szyja twoja jako wieża z kości słoniowej, oczy twoje jako sadzawki Cheszbonu u bramy Bathrabim, nos twój jako wieża na Libanie, zwrócona ku Damaszkowi.
5.TYSIĄCL.WYD5(7:5) Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości. Oczy twe jak sadzawki w Cheszbonie, u bramy Bat-Rabbim. Nos twój jak baszta Libanu, spoglądająca ku Damaszkowi.
6.BRYTYJKA(7:5) Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Cheszbonie, przy bramie Bat-Rabbim. Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku.
7.POZNAŃSKA(7:5) Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej [...] Oczy twoje są jak sadzawki Cheszbonu przy bramie Bat-Rabbim. Nos twój jak szczyt Libanu, zwrócony w stronę Damaszku.
8.WARSZ.PRASKA(7:5) Twoja szyja – jak wieża z kości słoniowej, oczy – jak stawy Cheszbonu koło bramy Bat–Rabbim. Nos twój – jak wieża Libanu, ustawiona w stronę Damaszku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:5) Twoja szyja jak wieża z kości słoniowej; twoje oczy jak sadzawki Cheszbonu u bramy Bat–Rabbim; twój nos jak wieża na Libanie, zwrócona ku Damaszkowi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:5) Twoja szyja jest jak baszta z kości słoniowej, a twoje oczy jak stawy w Cheszbonie, zaraz przy bramie Bat-Rabim. Twój nos jest jak wieża Libanu, skierowana w stronę Damaszku.
11.TOR.PRZ.Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej; twoje oczy jak sadzawki w Heszbonie tuż przy bramie Bat-Rabbim; twój nos jak wieża Libanu zwrócona w stronę Damaszku.