« PnP 8:10 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:11 PnP 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Winnicę miał Spokojny w onéj, która ma ludzie: poruczył ją stróżom: mąż przynosi za owoc jéj tysiąc śrebrników.
2.GDAŃSKA.1881Winnicę miał Salomon w Baalhamon, którą winnicę najął stróżom, aby każdy przynosił za owoc jej tysiąc srebrników.
3.GDAŃSKA.2017Salomon miał winnicę w Baal-Hamon, którą najął stróżom; każdy miał przynosić za jej owoc tysiąc srebrników.
4.CYLKOWWinnicę miał Salomon w Baal Hamon, wynajął on winnicę tę dozorującym: tysiąc srebrników miał złożyć każdy za część owocu jej.
5.TYSIĄCL.WYD5{Bracia}: Salomon miał winnicę w Baal-Hamon; oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy tysiąc syklów srebra.
6.BRYTYJKAWinnicę miał Salomon w Baal-Hamon, oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoc mógłby każdy uzyskać tysiąc srebrników.
7.POZNAŃSKASalomon miał winnicę w Baal-Hamon, winnicę powierzył stróżom i każdy z nich miał mu przynieść tysiąc srebrników za zbiory.
8.WARSZ.PRASKASalomon nabył sobie winnicę w Baal–Hamon i powierzył winnicę strażnikom. Za jej owoce zaś każdy miał płacić tysiąc srebrnych sykli. Oblubieniec:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Salomon miał winnicę w Baal Hamon, i wynajął tą winnicę tym, którzy pilnowali; każdy miał przynieść tysiąc srebrników za część jej owocu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon miał winnicę w Baal-Hamon. Oddał ją stróżom w dzierżawę. Każdy miał za jej owoc dostarczać tysiąc srebrników.
11.TOR.PRZ.Salomon miał winnicę w Baal-Hamon, którą oddał stróżom; każdy miał przynosić za jej owoc tysiąc sztuk srebra.