« PnP 8:11 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:12 PnP 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Winnica moja przedemną jest. Tysiąc twoich spokojnych, a dwieście tych, którzy strzegą owoców jéj.
2.GDAŃSKA.1881Ale winnica moja, którą mam, jest przedemną. Miej sobie tysiąc srebrników, Salomonie, a dwieście ci którzy strzegą owocu jej.
3.GDAŃSKA.2017Ale moja winnica, którą mam, jest przede mną. Miej ty sobie tysiąc srebrników, Salomonie, a dwieście niech wezmą ci, którzy strzegą jej owocu.
4.CYLKOWWinnica moja własna zostaje dla mnie. Tysiąc miej sobie Salomonie, a dwieście dozorującym owoc jej.
5.TYSIĄCL.WYD5{Oblubieniec}: Oto przede mną winnica moja, moja własna: tysiąc syklów tobie, Salomonie, a dwieście stróżom jej owocu.
6.BRYTYJKALecz ja mam swoją własną winnicę, ona jest moja! Miej ty sobie, Salomonie, tysiąc srebrników, a dwieście niech wezmą stróże jej owocu!
7.POZNAŃSKAWinnica, która do mnie należy, jest przed moimi oczami. Tobie, Salomonie - tysiąc [srebrników], i dwieście dla strażników, którzy strzegli jej owocu.
8.WARSZ.PRASKAWinnica moja do mnie należy, tobie, Salomonie, daję tysiąc sykli i dwieście tym, co jej owoców strzegą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moja własna winnica zostaje przy mnie. Tobie tysiąc Salomonie, a dwieście tym, co strzegą jej owocu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa mam winnicę dla siebie! Ten tysiąc jest twój, Salomonie, a dwieście - stróżów owocu!
11.TOR.PRZ.Ja moją winnicę mam przede mną. Ten tysiąc jest twój, Salomonie, a dwieście – dla strzegących jej owocu.