« PnP 8:12 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:13 PnP 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która przebywasz w ogrodziech! przyjaciele słuchają: daj mi usłyszeć głos twój!
2.GDAŃSKA.1881O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele słyuchają głosu twego; ozwijże mi się!
3.GDAŃSKA.2017O ty, która mieszkasz w ogrodach, przyjaciele słuchają twego głosu; daj mi go usłyszeć.
4.CYLKOWKtóra zamieszkujesz w ogrodach! towarzysze wytężają ucho na głos twój: pozwól mi go usłyszeć!
5.TYSIĄCL.WYD5O ty, która mieszkasz w ogrodach - druhowie nasłuchują twego głosu - o daj mi go usłyszeć!
6.BRYTYJKAO ty, która mieszkasz w ogrodach – a przyjaciele podsłuchują uważnie – daj mi usłyszeć twój głos!
7.POZNAŃSKAO ty, która przebywasz w ogrodach! Przyjaciele uważnie nasłuchują twego głosu, spraw, bym go usłyszał.
8.WARSZ.PRASKAO ty, która w ogrodach przebywasz, w której głos się wsłuchują przyjaciele moi, pozwólże i mnie twój głos usłyszeć! Oblubienica:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty, która zamieszkujesz w ogrodach! Na twój głos wytężają ucha towarzysze; pozwól mi go usłyszeć.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO ty, która mieszkasz w ogrodach - a słyszą to drużbowie - czy dasz mi swoją odpowiedź?
11.TOR.PRZ.O ty, która mieszkasz w ogrodach – przyjaciele zwracają uwagę na twój głos – spraw, abym go usłyszał!