« PnP 8:6 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:7 PnP 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wody mnogie nie mogły ugasić miłości, i rzeki nie zatopią jéj: choćby człowiek dał wszystkę majętność domu swego za miłość, wzgardzi ją jako nic.
2.GDAŃSKA.1881Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić; choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony.
3.GDAŃSKA.2017Wielkie wody nie zdołają zagasić miłości ani rzeki jej zatopić. Choćby ktoś oddał cały majątek swego domu za taką miłość, byłby z pewnością wzgardzony.
4.CYLKOWWody wielkie nie mogą zagasić miłości, ani zalać jej rzeki. Choćby kto całe mienie domu swego oddał za miłość, toby nim jednak wzgardzono!
5.TYSIĄCL.WYD5Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą.
6.BRYTYJKAWielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?
7.POZNAŃSKApłomień Jahwe! Wielkie wody nie zdołają ugasić [miłości] ani rzeki jej nie zatopią. Kto poświęci całe bogactwo swego domu za miłość, dozna tylko wzgardy.
8.WARSZ.PRASKANajpotężniejsze wody nie mogą zgasić miłości ani zakryć jej fale rzeki, Gdyby ktoś oddawał za miłość wszystkie bogactwa swego domu, to zyskałby tylko pogardę. Bracia:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miłości nie mogą zgasić wielkie wody, ani zalać jej rzeki. I choćby ktoś za miłość chciał oddać całe mienie swojego domu to jednak by nim wzgardzono.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWielkie wody nie ugaszą miłości ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie?
11.TOR.PRZ.Wielkie wody nie zdolne zgasić tej miłości, a rzeki jej nie zatopią. Jeśli ktoś oddałby cały majątek swojego domu za taką miłość, z pewnością zostałby wzgardzony.