« PnP 8:8 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:9 PnP 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźliż jest mur, zbudujmyż na nim baszty śrebrne: jeźliż jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowemi.
2.GDAŃSKA.1881Jeźliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeźli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jest murem, zbudujemy na niej srebrny pałac; a jeśli drzwiami, oprawimy ją deskami z cedru.
4.CYLKOWJeśli murem jest, tedy wzniesiem na niej zamek srebrny, a jeśli bramą jest, wtedy zamkniemy ją tarcicą cedrową.
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli murem jest, zwieńczymy ją gzymsem ze srebra; jeśli bramą jest, wyłożymy ją deskami cedrowymi.
6.BRYTYJKAJeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms, a jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową.
7.POZNAŃSKAJeżeli jest murem, ozdobimy go balustradą ze srebra, a jeżeli bramą, wzmocnimy ją tarcicą cedrową.
8.WARSZ.PRASKAGdyby była murem obronnym, wznieślibyśmy na nim baszty ze srebra. Gdyby była bramą, zaryglowalibyśmy ją cedrowymi deskami. Oblubienica:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli jest murem wtedy wzniesiemy na niej srebrny zamek; a jeśli jest bramą zamkniemy ją cedrowymi deskami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli okaże się murem, dobudujemy mu srebrne blanki. A jeśli drzwiami, zabezpieczymy je cedrową deską!
11.TOR.PRZ.Jeśli ona jest murem, zbudujemy na niej srebrny gzyms; a jeśli ona jest bramą, zastawimy ją deską z cedru.