« Iza 1:9 Księga Izajasza 1:10 Iza 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie słowa Pańskiego, książęta Sodomskie! weźcie w uszy zakon Boga naszego, ludu Gomorski!
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie słowa Pańskiego, książęta Sodemscy! przyjmujcie w uszy zakon Boga naszego, ludzie Gomorscy!
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie słowa PANA, przywódcy Sodomy! Nakłońcie ucha ku prawu naszego Boga, ludzie Gomory!
4.CYLKOWSłuchajcie słowa Wiekuistego, naczelnicy Sedomu, podaj ucho nauce Boga naszego, narodzie Amory!
5.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
6.BRYTYJKASłuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory!
7.POZNAŃSKASłuchajcie słów Jahwe, książęta Sodomy! Nakłoń uszu, ludu Gomory, by słuchać praw Boga naszego!
8.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie tego, co mówi Pan, o wy przywódcy Sodomy! Weź sobie do serca prawo naszego Boga o ty ludu Gomory!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naczelnicy Sedomu, słuchajcie słowa WIEKUISTEGO! Narodzie Amory, nastaw ucho nauce naszego Boga!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie Słowa PANA, wy, książęta Sodomy, wsłuchaj się w Prawo naszego Boga, ty, ludu Gomory!