« Iza 1:11 Księga Izajasza 1:12 Iza 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdybyście przychodzili przed oczy moje, kto tego szukał z rąk waszych, abyście chodzili po sieniach moich?
2.GDAŃSKA.1881Gdy przychodzicie, abyście się okazywali przed twarzą moją, któż tego żądał z rąk waszych, abyście deptali sieni moje?
3.GDAŃSKA.2017Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach?
4.CYLKOWGdy przychodzicie, aby ukazać się przed obliczem Mojém, któż żąda tego od was, żebyście deptali Me przedsienia?
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
6.BRYTYJKAGdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce?
7.POZNAŃSKAGdy się przede mną zjawiacie - któż tego od was wymaga, byście deptali po moich dziedzińcach? -
8.WARSZ.PRASKAKiedy przyjdziecie, żeby Mnie się pokazać to czy zażąda ktoś od was, by wydeptywać me progi?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy przychodzicie, by się ukazać przed Moim obliczem, któż od was tego żąda, byście deptali Me przedsienia?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przychodzicie, aby zjawić się przede Mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców?