« Iza 1:18 Księga Izajasza 1:19 Iza 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli zechcecie a posłuchacie mię, dóbr ziemie pożywać będziecie.
2.GDAŃSKA.1881Będziecieli powolni, a posłuchacie mię, dóbr ziemi pożywać będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi.
4.CYLKOWJeżeli powolni będziecie i posłuszni, co najprzedniejszego na ziemi wam spożywać;
5.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać.
6.BRYTYJKAJeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,
7.POZNAŃSKAJeśli zechcecie dać posłuch, dóbr ziemi zażywać będziecie.
8.WARSZ.PRASKAJeżeli gotowi jesteście słuchać, będziecie się żywić owocami ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie spożywać to, co najprzedniejsze na ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zechcecie być Mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi,