« Iza 1:1 Księga Izajasza 1:2 Iza 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie niebiosa, a weźmij w uszy, ziemio! albowiem Pan mówił: Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni mię wzgardzili.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie niebiosa, a ty ziemio przyjmij w uszy swe! Albowiem Pan mówi: Synówem wychował i wywyższył; ale oni odstąpili odemnie.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie, niebiosa, a ty, ziemio, nakłoń ucha. PAN bowiem przemówił: Wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciw mnie.
4.CYLKOWSłuchajcie niebiosa, a podaj ucho ziemio, gdyż Wiekuisty przemawia! Synów wychowałem i wyniosłem, a oni sprzeniewierzyli się Mnie.
5.TYSIĄCL.WYD5Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
6.BRYTYJKASłuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie.
7.POZNAŃSKASłuchajcie, niebiosa, nakłoń uszu, ziemio, bo Jahwe przemawia! - Jam synów wychował i wyniósł wysoko, lecz ci mnie zdradzili.
8.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie niebiosa, ziemio nadstaw uszu, bo oto przemawia Pan: Wykarmiłem twoich synów i pozwoliłem im wzrastać, a oni przeciwko Mnie wystąpili.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie niebiosa i podaj ucho ziemio, ponieważ przemawia WIEKUISTY! Wychowałem oraz wyniosłem synów, a oni Mi się sprzeniewierzyli.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchajcie, niebiosa, i wsłuchaj się, ziemio, ponieważ PAN przemówił: Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni Mi się zbuntowali.