« Iza 1:19 Księga Izajasza 1:20 Iza 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli nie zechcecie, a mnie ku gniewowi przywiedziecie, miecz was pożre; bo usta Pańskie mówiły.
2.GDAŃSKA.1881Lecz jeźli nie będziecie posłusznymi, ale odpornymi, od miecza pożarci będziecie; bo usta Pańskie mówiły.
3.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli będziecie nieposłuszni i uparci, miecz was pożre. Tak bowiem wyrzekły usta PANA.
4.CYLKOWLecz jeżeli wzbraniać się zechcecie i opierać, od miecza będziecie strawieni, bo usta Wiekuistego to wyrzekły.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.
6.BRYTYJKALecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!
7.POZNAŃSKALecz jeśli będziecie oporni i krnąbrni, zginiecie niechybnie od miecza. - Zaiste, [to] usta Jahwe wyrzekły.
8.WARSZ.PRASKALecz jeśli z uporem będziecie się buntować, miecz pożre was wszystkich.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz jeśli zechcecie się wzbraniać i opierać – będziecie strawieni przez miecz, bowiem wypowiedziały to usta WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz jeśli to zlekceważycie i zatniecie się w uporze, pochłonie was miecz, bo usta PANA tak nakazały!