« Iza 1:20 Księga Izajasza 1:21 Iza 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako się stało nierządnicą miasto wierne, pełne sądu? Sprawiedliwość mieszkała w niem, a teraz mężobójce.
2.GDAŃSKA.1881Jakoć się stało nierządnicą to miasto wierne, pełne sądu? Sprawiedliwość mieszkała w niem; lecz teraz mężobójcy.
3.GDAŃSKA.2017Jakże to wierne miasto stało się nierządnicą! Niegdyś pełne sądu; mieszkała w nim sprawiedliwość, lecz teraz – mordercy.
4.CYLKOWJakże się stała wszetecznicą stolica wierna! Pełna prawości, sprawiedliwość przebywała w niej, a teraz rozbójnicy.
5.TYSIĄCL.WYD5Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz - zabójcy!
6.BRYTYJKAJakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!
7.POZNAŃSKAJakże to wierna [niegdyś] stolica stała się nierządnicą! Syjon był pełen prawości, sprawiedliwość w nim przebywała, a teraz - mordercy.
8.WARSZ.PRASKAA czemuż stało się nierządnicą to miasto ongiś tak wierne? Góra Syjon tak kiedyś rozsądna, kiedyś miejsce sprawiedliwości, Jest teraz zamieszkała przez samych morderców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże to wierne miasto stało się prostytutką! Niegdyś pełne praworządności i sprawiedliwości, a teraz rozbójników.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJaką nierządnicą stało się to miasto niegdyś wierne, pełne praworządności! Mieszkała w nim sprawiedliwość, a teraz - mordercy!