« Iza 1:8 Księga Izajasza 1:9 Iza 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By nam był Pan zastępów nie zostawił nasienia, bylibychmy jako Sodoma, i stalibyśmy się Gomorze podobni.
2.GDAŃSKA.1881By nam był Pan zastępów nie zostawił trochy ostatków, bylibyśmy jako Sodoma, stalibyśmy się byli Gomorze podobnymi.
3.GDAŃSKA.2017Gdyby PAN zastępów nie zostawił nam malutkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory.
4.CYLKOWGdyby Wiekuisty zastępów nie zostawił nam tego szczątku drobnego, jak Sedom byśmy byli, do Amory podobni.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.
6.BRYTYJKAGdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.
7.POZNAŃSKAI gdyby nam Jahwe Zastępów nie ocalił Reszty, losem Sodomy stałby się nasz los, do Gomory bylibyśmy podobni.
8.WARSZ.PRASKAGdyby Pan Zastępów nie ocalił kilku, bylibyśmy wszyscy jak Sodoma, stalibyśmy się do Gomory podobni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby WIEKUISTY Zastępów nie zostawił nam tego drobnego szczątku, bylibyśmy jak Sedom oraz podobni do Amory.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby PAN Zastępów nie pozostawił nam tych, co przetrwali, bylibyśmy niemal jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę.