« Iza 11:4 Księga Izajasza 11:5 Iza 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie sprawiedliwość pasem biódr jego, a wiara opasaniem nerek jego.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biódr jego, a prawda przepasaniem nerek jego.
3.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.
4.CYLKOWI będzie sprawiedliwość pasem bioder jego, a prawda przepasaniem lędźwi jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
6.BRYTYJKAI będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.
7.POZNAŃSKASprawiedliwość będzie przepaską biódr jego, a wierność - pasem jego lędźwi.
8.WARSZ.PRASKASprawiedliwość jest Mu pasem u bioder, a wierność – przewiązaniem łona.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda przepasaniem jego lędźwi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.