« Iza 14:2 Księga Izajasza 14:3 Iza 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego, gdy tobie Bóg da odpoczynienie od pracy twojej i od drżenia twego i od niewoli ciężkiéj, w którejeś był przedtem:
2.GDAŃSKA.1881A dnia onego, któregoć Pan da odpocznienie od pracy twojej i od strachu twego, i od niewoli ciężkiej, w którąś był podbity,
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu, kiedy PAN da ci odpoczynek po twojej udręce, po twoim strachu i po twojej ciężkiej niewoli, w którą zostałeś podbity;
4.CYLKOWI będzie w dniu, w którym da ci Wiekuisty wytchnienie od męczarni twojej, i od trwogi twojej, i od służby ciężkiej, którą posługiwano się tobą,
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach, i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono, przyjdzie do tego, że
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,
7.POZNAŃSKAI będzie tak, że w dniu, w którym Jahwe da ci odpocząć po twojej udręce, twym niepokoju i srogiej niewoli, w jaką byłeś zakuty,
8.WARSZ.PRASKADzień Pana będzie ci dany dla twojego wytchnienia po wszystkich tych uciskach i udręczeniach, po całej owej niewoli, której byłeś poddany.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W dniu, w którym WIEKUISTY da ci wytchnienie od twych męczarni, od twojej trwogi oraz od ciężkiej służby, którą się tobą wysługiwano,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy PAN da ci odpocząć po twym cierpieniu i udręce, i po ciężkiej niewoli, w której się znalazłeś,