« Iza 15:5 Księga Izajasza 15:6 Iza 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo wody Nemrym spustoszone będą, że uschła trawa, ustał urodzaj, zieloność wszelaka zginęła.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że wody Nymrym zginą, że poschną zioła, uwiędnie trawa, a nic nie będzie zielonego.
3.GDAŃSKA.2017Wody Nimrim staną się bowiem pustkowiem, bo trawa uschła, zieleń zwiędła, nie ma nic zielonego.
4.CYLKOWPrzeto że wody Nimrym wysuszone będą, że zwiędnie trawa, zniknie zieleń, ziół nie stanie.
5.TYSIĄCL.WYD5Zaiste, obszar wód Nimrim stanie się pustkowiem, bo trawa wyschła, zniknęła murawa, zabrakło zieleni.
6.BRYTYJKATak! Wody Nimrim pustoszeją. Tak! Uschła trawa, znikły zioła, nie ma zieleni.
7.POZNAŃSKABo wody Nimrimu staną się pustynią. Oto uschnie trawa, zwiędnie świeża zieleń, nie będzie murawy.
8.WARSZ.PRASKAAch, te sławne wody Nimrim dziś całkowite pustkowie: trawa tam wyschła zupełnie, brak jakiejkolwiek murawy nic się tam już nie zieleni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że zostaną wysuszone wody Nimrim, że zwiędnie trawa, zniknie zieleń, a i ziół także nie będzie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Wody Nimrim przerażają pustką. Tak! Uschła trawa, znikły zioła, zabrakło zieleni.