« Iza 15:8 Księga Izajasza 15:9 Iza 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo wody Dybon napełniły się krwie: albowiem położę na Dybon przydatki tym, którzy by uszli lwa z Moab, i ostatkom ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Ponieważ i wody Dymońskie krwi pełne będą: bo przyłożę Dymonowi przydatki, a na tych, którzyby uszli z Moabczyków, poślę lwy, i na ostatki w tej ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ wody Dimonu będą pełne krwi, gdyż sprowadzę na Dimon jeszcze więcej – lwy na tych, którzy uszli z Moabu i na resztkę tej ziemi.
4.CYLKOWBo wody Dymonu pełne są krwi, ale nałożę na Dymon nadmiar klęsk, - na ocalonych Moabu lwa, i na szczątki kraju jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Doprawdy, wody Dimonu są pełne krwi, bo zsyłam na Dimon dodatkowe klęski: lwa na ocalonych z Moabu i na pozostałych w kraju.
6.BRYTYJKATak! Wody Dymonu to sama krew, gdyż sprowadzę na Dymon jeszcze coś więcej, lwa na uchodźców Moabu i na resztkę Admy.
7.POZNAŃSKAOto pełne krwi są wody Dimonu, gdyż dalsze [nieszczęścia] sprowadzę na Dimon, lwa na uchodźców Moabu i na resztę kraju.
8.WARSZ.PRASKAAch, te wody Dimonu tak z krwią zmieszane! Na Dimon spada nadmiar zła wszelkiego, lew groźny już czyha na resztki Moabitów i na tych, którzy jeszcze ocaleli w kraju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wody Dimonu pełne są krwi; gdyż sprowadzę na Dimon nadmiar klęsk oraz lwa na ocalonych Moabu, na szczątki jego kraju.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż wody Dimonu spłynęły krwią, bo sprowadzę na Dimon coś więcej - lwa na uchodźców Moabu i na resztę kraju!