« Iza 16:11 Księga Izajasza 16:12 Iza 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: Gdy się pokaże, o co pracował Moab na wyżynach swoich, wnidzie do świątnice swojéj, aby się modlił, a nie będzie mógł.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się, gdy się pokaże, że się spracował Moab nad wyżynami, tedy wnijdzie do świątnicy swojej, aby się modlił, ale nic nie sprawi.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się, gdy się okaże, że Moab się męczył na wyżynie, że wejdzie on do swojej świątyni, aby się modlić, ale nie przemoże.
4.CYLKOWI będzie, że się ukaże, że się strudzi Moab na wzgórzu, i wstąpi do świątyni swojej, aby się modlić, - ale nic nie wymoże.
5.TYSIĄCL.WYD5Moab może się pokazywać, może się męczyć na wyżynach, może przyjść do swej świątyni, by się pomodlić, lecz nic nie uzyska.
6.BRYTYJKAA gdy potem Moab się zjawi, gdy się namęczy na wzgórzu ofiar i wejdzie do swojej świątyni, aby się modlić, nic nie wskóra.
7.POZNAŃSKAI chociażby Moab się zjawiał i trudził się na wyżynie ofiar, i do swej świątyni chodził na moddlitwę, jednak nic wskórać nie zdoła.
8.WARSZ.PRASKAMoże się więc pokazywać Moab i męczyć na wysokich wzniesieniach lub do świątyni na modły przybywać. Nic już osiągnąć nie zdoła.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie, bo się okaże, że Moab się strudzi na wzgórzu oraz wstąpi do swej świątyni, by się modlić – ale nic nie wskóra.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo będzie tak, że choć się pokaże, choć zmęczy się Moab na wzgórzu ofiarnym, choć wejdzie do swej świątyni - nic nie zyska!