« Iza 16:2 Księga Izajasza 16:3 Iza 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnidź w radę, zbierz gromadę: połóż jako noc cień twój w południe, pokryj uciekające, a tułających się nie wydawaj.
2.GDAŃSKA.1881Wnijdź w radę, uczyń sąd, wystaw cień swój w pośród południa jako noc, skryj wygnańców, a tułającego się nie wydawaj.
3.GDAŃSKA.2017Naradź się, rozstrzygnij sprawę; rozłóż swój cień w pełne południe jak w nocy; ukryj wygnańców, nie wydawaj tułacza.
4.CYLKOW"Podajcie radę, ustanówcie wyrok, rozłóż jako noc cień twój w pełne południe, ukryj wygnańców, tułaczy nie wydawaj!
5.TYSIĄCL.WYD5Udziel nam rady, podaj wskazówkę, jak w nocy połóż twój cień w samo południe. Ukryj wygnańców, nie zdradź tułaczy!
6.BRYTYJKAUdziel rady, rozstrzygnij, spraw, by twój cień był w biały dzień ciemny jak noc, ukryj wygnańców, nie zdradź uchodźcy!
7.POZNAŃSKASłuż im radą, udzielaj pomocy, niby noc rozpostrzyj cień swój [nad nimi] w [skwarze] południa. Ukrywaj uchodźców, nie wydawaj zbiegów!
8.WARSZ.PRASKADaj nam jakąś radę, bądź naszym rozjemcą. Okryj nas swoim cieniem jak nocą ale w pełne południe. Ukryj tych, którzy są w rozproszeniu, nie ujawniaj tych, którzy zbiegli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Udzielcie rady, ustanówcie wyrok; w pełne południe rozłóż twój cień jak noc, ukryj wygnańców, nie wydawaj tułaczy!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITUdziel rady, nakreśl plan, okryj swym cieniem jak nocą w południowej porze, ukryj wygnanych, nie ujawniaj spłoszonych!